אימפקט דיילות, השפעה מורגשת

מאחורינו מאות אירועים ושנים של ניסיון ונשמח להיות חלק פעיל גם באירוע שלכם